מערכת- כיתה ח'1

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

0

מתמטיקה ב

1,3,4,5 שרונה

אמירים       מרדכי שחר

מצוינות אנגלית

רובינשטיין רעיה

 

אמירים

סוקול אביבה

היסטוריה

ספר בירן

ערבית

לייבה ורד

1

מתמטיקה

זוילי חיה קאפח

ספרות

הראל ניצה

אנגלית

פלדמן אריה, טישלר

מורשת

ברו אלונה

חנ"ג

סלומון דור מיכל

עברית

מרדכי שחר

2

מתמטיקה

זוילי חיה קאפח

ערבית

לייבה ורד

אנגלית

פלדמן אריה, טישלר

היסטוריה

ספר בירן

מורשת

ברו אלונה

ספרות

הראל ניצה

3

של"ח

איזנברג אדר

חינוך

הראל ניצה, רינה

מתמטיקה

זוילי חיה קאפח

חנ"ג

סלומון דור מיכל

עברית

מרדכי שחר

שישי תרבות

 

4

מדעים

זדרמן תמר, גז יואב

מדעים

זדרמן תמר, גז יואב

עברית

מרדכי שחר

חינוך

הראל ניצה, רינה

ערבית

לייבה ורד

שישי תרבות

 

5

מדעים

זדרמן תמר, גז יואב

אנגלית

פלדמן אריה,  טישלר

מדעים

זדרמן תמר, גז יואב

מתמטיקה

זוילי חיה קאפח

אנגלית

פלדמן אריה, טישלר

 

6

תנ"ך

הראל ניצה

צ. פש"צים

 

 

מתמטיקה

זוילי חיה קאפח

תנ"ך

הראל ניצה

מדעים

זדרמן תמר, גז יואב

 

7

 

 

אמירים

גז יואב, קופרשמידט

 

 

ג"ג

ספר בירן

ח1

 

8

 

 

אמירים

גז יואב, קופרשמידט

 

 

ג"ג

ספר בירן

ח1